08.30 – 09.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv

09.00 – 09.05 Avasõnad. Vallo Veinthal (RIA)

09.05 – 09.45 Üleminek DigiDoc4J teegile. Urmo Keskel (Sertifitseerimiskeskus AS)

09.45 – 10.05 DigiDoc4J kasutuselevõtu kogemuslugu Maa-ameti näitel. Villem Vannas (Datel AS)

10.05 – 10.30 Üleminek DigiDoc4J teegile arendaja vaatest. Rainer Villido (Nortal AS)

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 11.15 eIDAS nõuded – mis muutub alates 1. juulist 2016? Mark Erlich (RIA)

         11.15 – 11.30 PDF-allkirjade valideerimisvõimalusest. Tõnis Reimo (RIA)

11.30 – 12.00 eIDAS Node 2018 – Eesti e-teenuste võimekus toetada välismaist autentimist. Priit Raspel (RIA)

12.00 – 12.45 Lõuna

 

NB! Kavas võib tulla muudatusi!

LISAINFO:

Elsa Neeme 
EL struktuuritoetuse toetusskeemi projektijuht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0295
e-post: elsa.neeme@ria.ee


Evelin Espenberg
Infopäeva sekretariaat
Publicon konverentsid
tel: +372 740 4095
e-post: evelin@publicon.ee